Making Men


Winnaar van de oproep tot voorstellen voor SWBE 2018 van Africalia.


Exposé

De uitvoeringen worden voorafgegaan door een korte presentatie over verschillende aspecten van mannelijkheid. Het doel is om de aandacht te vestigen op wat wij beschouwen als een probleem dat steeds meer aanwezig is in onze huidige samenleving.

Film

Making Men is een film die werd opgenomen in Harare, Zimbabwe en Brussel, België.

Spektakel

Making Men is ook een dansvoorstelling.


Een groep mensen wordt geconfronteerd met deze vrijheid om een ​​man te worden. Of is het eerder een beperking? Ze zijn zich er niet van bewust en ze evolueren zoals verwacht naar deze mannelijkheid.
Op de weg van de verschillende stadia van hun leven, nemen ze alle kenmerken op zich die zo goed vastgelegd worden door onze samenleving.

Toch klopt iets niet en dit voelen ze diep in hun lichaam, alsof ze de slecht passende kleding van iemand anders dragen. Er is dubbelzinnigheid, er is iets anders ...

Ze zoeken, ze zetten zichzelf in vraag, ze drukken zich uit. Ze proberen zichzelf te bevrijden van deze vrijheid die hen gevangen houdt en ze proberen hun ware wezen te onthullen. De choreografie wil dansers de grenzen van het stereotype laten markeren in hun zoektocht om de emoties van het menselijk leven ten volle te ervaren.